Adaptační program

  1. Dítěti, které přišlo poprvé do MŠ se individuálně věnujeme.
  2. Seznamujeme dítě s prostory MŠ (jeho značky, skříňka, sociální zařízení, zahrada).
  3. Seznamujeme dítě se zaměstnanci MŠ.
  4. Nenutíme do činností, kterých se nechce účastnit.
  5. Dáváme prostor pro klidnou spontánní hru.
  6. Snažíme se, aby si s dítětem hrály a komunikovaly i ostatní děti – pokud chce!
  7. Pedagog vyhledává pro dítě zajímavé činnosti.
  8. V případě pláče dítěte pedagog dítě uklidňuje, hovoří klidným hlasem.
  9. Pedagog umožňuje setkávání se sourozencem, kamarádem.
  10. Adaptační proces trvá zpravidla několik dní, týdnů ale je to individuální.