Vnitřní řád školní jídelny

Školní jídelna poskytuje dětem mateřské školy při jejich pobytu oběd, jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo.

Pitný režim je zajištěn po dobu celého dne.

Bezpečnost a ochranu zdraví dětí zajišťují při stolování pedagogické pracovnice školy. 

První den nemoci si mohou rodiče vyzvednout oběd do 12. hodiny do vlastního jídelního nosiče.

 

Odhlašování obědů je nutno provést jeden den předem:

zápisem do sešitu na okně v šatně
V náhlých případech nejpozději do 7.00 hod. daného dne.
formou SMS na mobil: 739 049 534 (MŠ)
nebo telefonicky na tel.: 461 631 359