Šablony JAK

MŠMT

Podpora společného vzdělávání MŠ Desná II, registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020700

Od 1. 9. 2021 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_20_080 Šablony III. Cílem projektu je  zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků dětí v klíčových kompetencích.

Z finančních prostředků v celkové výši 246.000,- Kč hradíme tyto aktivity:

  • Školní asistent - personální podpora MŠ
  • Projektový den ve výuce