Úplata za školní vzdělávání

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Desná, okres Svitavy pro školní rok 2023/24 je stanovena ve výši 300,- Kč.
(§ 6 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů)

Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy dle § 3 po dobu delší než 5 vyučovacích dnů
(červenec, srpen), stanoví ředitelka Mateřské školy Desná, okres Svitavy výši úplatu 15,- Kč na den.

Poplatek se nevztahuje na děti v posledním roce před zahájením školní docházky.