Mateřská škola Desná u Litomyšle

Mateřská škola Desná
Desná 124
570 01 Litomyšl

Telefon: 461 631 359
Mobil: 739 049 534 (odhlášení dětí a obědů) 

E-mail: ms.desna@centrum.cz


E-mail správce stránek:

88NIKITA@seznam.cz

Aktuálně z MŠ

Vítáme Vás na stránkách Mateřské školy v Desné.
Zde Vás budeme pravidelně informovat o aktuálním dění v naší školičce.

15. července 2020 -

  Vážení rodiče,

 

zveme Vás tímto na schůzku s rodiči

před zahájením nového školního roku

2020/2021.

 

Schůzka se uskuteční

v úterý 25. 8. 2020 od 15.30 hod.

v budově Mateřské školy Desná.

                                                         Účast nutná!!!

2. července 2020 - Slavnostní pasování předškoláků

 

9937_20200626-154711.jpg
9938_20200626-155903.jpg
9939_20200626-160107.jpg

1. července 2020 - stravné - vratka

Stravné za prázdninové měsíce

(červenec a srpen)

se bude platit až na konci prázdnin

za oba měsíce dohromady.

 

Úplata o prázdninách je 10,- Kč za den.

23. června 2020 - naše škola z Lega

 

9931_img-20200618-091423.jpg
9932_img-20200618-092805.jpg
9933_img-20200618-092936.jpg

16. června 2020 - zábava ke stažení

Milí rodiče,
 
V záložce zábava ke stažení, vám nabízíme různé pracovní listy a omalovánky ke stažení, nápady a návody co vyrábět s dětmi a jiné.
 
Postupně budou přidávány nové a nové.
 
Nechte se inspirovat J

11. června 2020 -

 Letní prázdniny 2020

 

Mateřská škola v Desné bude

o letních prázdninách otevřena takto:

 

ČERVENEC: 1. - 17. 7. 2020

SRPEN: 17. - 31. 8. 2020

Zapisujte do připraveného archu, na nástěnce u vchodu,

zájem o docházku v těchto měsících.

 

Uzavřena bude se souhlasem zřizovatele

(Obec Desná) v termínu 20. 7. - 14. 8. 2020.

!!!O letních měsících není zajištěna doprava do Poříčí!!!

31. května 2020 - jarní zahrada

 

9906_img-20200527-104501.jpg
9907_img-20200527-104519.jpg
9908_img-20200527-104610.jpg

22. května 2020 - MŠ v novém

 

9901_20200522-151739.jpg
9902_20200522-164004.jpg
9903_img-20200522-165019.jpg

18. května 2020 -

 Mateřská škola Desná, okres Svitavy

Základní informace pro zákonné zástupce dětí

navštěvujících Mateřskou školu v Desné.

 Na základě pokynů MŠMT k provozu mateřských škol do konce školního roku 2019/2020, je zde pro Vás k dispozici souhrn základních pravidel k dodržování epidemiologických opatření a doporučení, s nimiž je vhodné Vás seznámit ještě před plánovaným otevřením Mateřské školy Desná, okres Svitavy

dne 25. 5. 2020.

 Zákonní zástupci by měli být co nejdříve seznámeni s podmínkami znovuobnovení provozu mateřské školy a s nastavenými provozními a hygienickými opatřeními.  

 • Upozorňujeme zákonné zástupce na nutnost podepsat písemné prohlášení

  o bezinfekčnosti “ (o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění –  horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)včetně seznámení s  vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a to při prvním příchodu s dítětem do školy. V opačném případě nemůže dítě do školy nastoupit.

          Prohlášení bude pro Vás připraveno v mateřské škole.

 Cesta do mateřské školy a z mateřské školy, příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

 Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními. 

 • Zakrytí úst a nosu prozatím stále platí pro všechny - děti i zaměstnance při cestě do mateřské školy a zpět domů a pro všechny osoby nacházející se před budovou školy.

 • Je nutné dodržovat rozestupy 2 metry (před školou při příchodu a odchodu) – v šatně MŠ se vždy nachází pouze dítě se svým zákonným zástupcem ( ne více rodin najednou!!!) 

 • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou, mateřská škola je povinna zajistit případnou organizaci pohybu před školou ( nakreslené odstupy na chodníku školy – 2m)

 • Při cestě do školy musí doprovod a dítě dodržovat obecně platná hygienická pravidla v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními vydanými Vládou ČR, resp. orgány veřejné správy. Před školou by nemělo docházet k nadměrnému shromažďování osob a taktéž by měl být dodržován odstup dva metry od ostatních příchozích osob. Mateřská škola nemá možnost dodržování těchto opatření jakkoli vynutit, zákonné zástupce, resp. osoby doprovázející dítě na tuto povinnost je nezbytné vhodnou formou upozornit. 

 • Platí, že do mateřské školy nemá být přijato dítě, které vykazuje akutní příznaky jakéhokoliv infekčního onemocnění. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID – 19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit!!!

 V prostorách mateřské školy

 • Roušky musí doprovod používat i při pohybu po budově školy. Doba pobytu v budově školy by se měla omezit pouze na dobu nezbytnou k předání či k převzetí dítěte.

 • Důležité je, že dítě i doprovod si při příchodu do školy vydezinfikují ruce; dezinfekci zajišťuje škola společně se zřizovatelem.

 • Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20-30sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem. 

 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí!!!

  Pro děti je navštěvující mateřskou školu, neplatí povinnost nosit roušky při vzdělávání, tj. nemusí je mít ani děti, ani pedagogičtí pracovníci. Při vzdělávání není rovněž stanovena povinnost dodržovat určité minimální rozestupy. Každé dítě by však mělo mít k dispozici dostatečný počet roušek (cca 2) a sáček na použité roušky (zajistit by je měli zákonní zástupci)), a to pro případ, že by se v kolektivu či u zaměstnanců školy objevilo v průběhu dne blíže nespecifikované onemocnění s příznaky COVID.
 • Doporučuje se organizovat aktivity tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne trávit venku v areálu MŠ. Pro pobyt venku se používá pouze areál MŠ včetně zahrady a hřiště školy. 

 • V každé třídě i v prostorách školy je nutné často větrat. 

 • Úklid a dezinfekce toalet probíhá průběžně, minimálně ale jednou denně.

 • Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, musí být prováděna několikrát denně – kliky dveří, spínače světla... 

 • Odpadkové koše jsou vyprazdňovány průběžně, minimálně ale jednou denně.

 • Úklidový personál i ostatní zaměstnanci školy jsou informováni a poučeni o hygienických zásadách a o potřebě průběžného čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.

 Při podezření na možné příznaky COVID-19 

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19, nesmí do školy vstoupit!

 • Pokud dítě vykazuje během pobytu v mateřské škole některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce dítěte s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte z MŠ. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.

 • Pokud se u zaměstnance mateřské školy příznaky objeví v průběhu práce, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 • Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

 • Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

 • Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. Hypertenze.

 • Porucha imunitního systému, např.

a)při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.).

b)při protinádorové léčbě,

c)po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně

 • Těžká obezita (BMI nad 40kg/m2)

 • Farmakologický léčený diabetes mellitus.

 • Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

 • Onemocnění jater(primární nebo sekundární).

Jiná sdělení 

 • Mateřská škola zůstává po otevření v běžném provozu

  (od 6.15 hod. - do 16.15 hod.
 • Prosíme rodiče, jejichž děti se nebudou od 25. 5. 2020 vzdělávat

  v mateřské škole, aby se zastavili pro všechny věci, které mají jejich děti v šatně (po 25. 5. 2020).
 • V průběhu června budete též vyzváni, abyste se zastavili pro přeplatky za kulturní akce a vyúčtování školního stravování...

 V Desné dne 7. 5. 2020            

                                                                                  Bc. Anna Veselíková, ředitelka školy

16. března 2020 - Dočasné uzavření MŠ

4. března 2020 - Divadlo v MŠ - Jak se Honza stal rytířem

 

9870_20200224-082523.jpg
9871_20200224-082549.jpg
9872_20200224-082617.jpg

26. února 2020 - Karneval ve školce

 

9815_img-1291.jpg
9816_img-1292.jpg
9817_img-1293.jpg

25. února 2020 - Ježečci ve školce :-)

 

9780_img-1180.jpg
9781_img-1181.jpg
9782_img-1184.jpg

24. února 2020 - Hrajeme si a tvoříme ve školce

 

9720_img-20200123-085446.jpg
9721_img-20200123-085448.jpg
9722_img-20200123-085456.jpg

14. ledna 2020 - Důležité informace na nástěnce!!!

Vážení rodiče,

sledujte, prosím, pravidelně nástěnku při vstupu do MŠ.

Na nástěnce jsou vyvěšovány aktuální důležité informace.

Děkujeme za pochopení.

30. května 2016 - Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl

vstoupit

15. července 2020

  Vážení rodiče,   zveme Vás tímto na schůzku s rodiči před...

2. července 2020

 ...

1. července 2020

Stravné za prázdninové měsíce (červenec a srpen) se bude platit až na konci prázdnin...

23. června 2020

 ...

16. června 2020

Milí rodiče,   V záložce zábava ke stažení, vám nabízíme různé pracovní...
Redakční systém MaRS 2.2 ▪ 2011 © regrafika ▪ http://www.regrafika.cz