Aktuality

7. 6. 2023 - Myšky na hřišti

 

 

Ve čtvrtek 8.6. půjdou Myšičky a Koťátka (která zůstanou v MŠ)

sportovat se Sokolíkem Pepíkem na hasičské hřistě. 

 

 

2. 6. 2023 - Sportovní hry


Ve čtvrtek 8. června se naše školka zapojí do Sportovních her MŠ, které se konají
od 8 hodin na atletickém stadionu Černá hora v Litomyšli.

Děti, které se sportovních her účastní:

Josefínka, Jolanka, Elenka, Niky Ky., Niky Ko., Kamílek, Tom, Jindra, Jakoubek  a Toník F.

 

Prosíme o příchod do 6:30 hodin!!!

Děti budou nasnídané z domova.

 

Dopolední svačinku a jablíčko budeme brát ze školky.

Pojedeme autobusem v 7:10 hodin od OÚ v Desná, návrat na oběd ve 12 hodin.

Pokud si budete chtít své dítko vyzvednout po obědě, cca ve 12: 45 hodin.

 

S sebou: sportovní oblečení a obuv dle aktuálního počasí, pokrývka hlavy, batůžek, pití (ne pitíčko)

Ráno je možné nastoupit do autobusu i v Poříčí s p. uč. ...


6. 6. 2023 - upozornění

 

Zánět spojivek potvrzen výtěrem.

 

 

Dle lékaře nemusí být zánět spojivek doprovázen hnisáním a zčervenáním oka.

 

Vždy je ale INFEKČNÍ.

 

Výskyt byl v minulých dnech nejméně u 5-ti dětí.
Děti bolavýma očima do MŠ NESMÍ!!!

 

Pečlivě ledujte příznaky!!!
U dítěte s potvrzeným zánětem už jsou nemocní další dva členové rodiny!!!

 

 

 

 

30. 5. 2023 - Výlet na Pasíčka

 

FOTOGALERIE

5. 6. 2023 - stravné a úplata

 

Stravné a úplata na měsíc červen 2023

se platí na účet školy:

 

1284769309/0800 

 

do 15. června 2023!!!

 

Lístečky s částkou k uhrazení jsou  každý měsíc na nástěnce u vchodu.

 

Tomu, kdo je nemocný, zasíláme částku

k zaplacení smskou

(někdy v rozmezí mezi 8.-10. den v měsíci).

 

Děkujeme za včasné uhrazení platby! 

1. 6. 2023 - Překvapení na Den dětí - ŠIPKOVANÁ!


Dnes je Dětský den a skřítek Lupínek si pro děti připravil speciální překvapení - šipkovanou s úkoly!
 

Šipkovanou jsme zahájili hned po svačince, barevné šipky a fáborky nás navedly do Cikova,
odkud jsme po značené trase pokračovali až k fotbalovému hřišti v Horním Újezdě, kde jsme nakonec nalezli skutečný poklad!
Za nalezené korunky si děti koupily nanuky, které nám v dnešním parném dni přišly vhod!

Podle reakcí dětí se dopoledne vydařilo a děti si svůj den jaksepatří užily! 

FOTOGALERIE

 

30. 5. 2023 - seznam

     

 Mateřská škola Desná, okres Svitavy

    Seznam přijatých a nepřijatých dětí

           pro školní rok 2023/2024

 

Přijatí:

 1. registrační číslo     9
 2. registrační číslo     2
 3. registrační číslo     3
 4. registrační číslo     7
 5. registrační číslo     5

------------------------------------------------------------------------

Přijatí od 3 let

 1. registrační číslo    4
 2. registrační číslo         

------------------------------------------------------------------------ 

Nepřijatí

 1. registrační číslo     8   
 2. registrační číslo     1

                   

Pro školní rok 2023/2024 bylo podáno 9 žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

Přijato bylo 5 dětí, nepřijaty byly 2 děti. Tyto dvě děti se bohužel nevejdou do stanovené kapacity školy (kapacita zvýšena od září 2023 na 38 dětí).

Dvě děti mohou být přijaty v průběhu školního roku, až dovrší věku tří let

(registrační číslo 4 a 6).

Do ZŠ odchází letos pouze 5 dětí.

 

V Desné dne 30. 5. 2023

 

Bc. Anna Veselíková, ředitelka školy

24. 3. 2023 - doprava

!!!UPOZORNĚNÍ!!!

 

 

Od pondělí 27. 3. 2023

nebude doprava

do MŠ ani zpět

do Poříčí.

 

Paní Kusá má neschopenku!!!

 

 

 DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

19. 3. 2023 - Brzy půjdu do školy...

 

Milý prvňáčku, vyzkoušej si,

co už znáš do školy…

 • Znám svoje jméno a adresu.
 • Znám čísla a počítám do deseti.
 • Znám geometrické tvary – obdélník, čtverec, kruh, trojúhelník.
 • Znám barvy.
 • Znám nějaké písničky, básničky a pohádky a umím o nich vyprávět.
 • Určím, kdo je první, poslední, větší, menší…
 • Rozumím, co znamenají slova vpravo, vlevo, vedle, pod, nad, uprostřed, nahoře, dole…
 • Umím se sám obléknout a svléknout.
 • Umím si zavázat tkaničky.
 • Umím správně vyslovit všechny hlásky.
 • Umím jíst příborem.
 • Umím používat toaletní papír.
 • Umím správně držet tužku.
 • Umím nůžkami vystřihnout obrázek.
 • Umím dodržovat dohodnutá pravidla.
 • Mám osvojeny základní pohybové dovednosti jako např. udržím rovnováhu, skáču po jedné noze, chytám a házím míč.
 • Vnímám jednotlivé hlásky ve slově. Nejdříve určuji první hlásku, potom poslední hlásku ve slově. Ideální hrou je „Slovní fotbal“.
 • Znám počet slabik ve slově.
 • Umím se odpoutat od rodičů.
 • Znám a dodržuji určitá základní pravidla společenského chování (vykání dospělým, zdravení, děkování, “neskákat” do řeči dospělým apod.)

 

16. 3. 2023 -

 

16. 3. 2023 - uzavření MŠ

Mateřská škola Desná, okres Svitavy

Desná 124, 570 01 Litomyšl

--------------------------------------------------------------------------------

Letní prázdniny 2023

  

Mateřská škola v Desné bude

o letních prázdninách otevřena takto:

 

ČERVENEC: 1. - 14. 7. 2023

SRPEN: 14. - 31. 8. 2023

 

!!!V pondělí 21. 8. 2023 bude MŠ uzavřena z důvodu školení první pomoci pro zaměstnance školy!

 

Arch pro zapisování zájmu o docházku bude připraven během měsíce června.

 

MŠ bude uzavřena se souhlasem zřizovatele (Obec Desná) v termínu od 17. 7. - 11. 8. 2023.

 

!!!O letních měsících není zajištěna doprava do Poříčí!!!

 

V Desné dne 15. 3. 2023            

 

       Bc. Anna Veselíková, ředitelka školy

 

13. 10. 2021 - Upozornění pro rodiče

 

Příchod dětí dle školního řádu od 6.15 do 8.00h.

 
Prosíme dodržujte stanovenou dobu!!!

Děti odhlašujte ze školky do 7.00 hodin!!!

(Není možné odhlašovat později, je již rozvařená strava!!!)

První den nemoci je možné si stravu vyzvednout do vlastních nádob, pokud nestihnete odhlásit do 7.00h.

Vyzvedávání stravy cca 11.30-12.00.

PROSÍME, TELEFONICKY NÁS O TOMTO INFORMUJTE.

Děkujeme za pochopení

23. 1. 2023 - Prosba o označení oblečení

 

Prosíme Vás,

podepište dětem i venkovní oblečení.

Často se nám sejdou dvě totožné věci
a samy děti někdy nevědí, jaké oblečení je jejich.

Děkujeme!

 

31. 8. 2022 - narozeniny a svátky

Narozeniny a svátky dětí v MŠ

Když má Vaše dítko narozeniny....

může přinést kamarádům ,,něco dobrého,,.

 

Místo velkých pytlů bonbónků je vhodné zvolit zdravější verzi - např: 20ks mandarinek, hroznové víno, kus melounu, 10 hrušek, 10 banánů...

Není třeba velké množství (35 ks pro všechny děti)...my to rozdělíme podle toho, co přinesete...

Děkujeme za pochopení.

 

 

14. 1. 2022 - Notýsek v šatně

 
Prosíme rodiče,
aby svá dítka do notýsku zapisovali až ráno při příchodu do MŠ.
V některých případech se stává, že se nám sejde totéž dítko napsané dvakrát,
nebo je dítě napsané v sešitku s tím, že jde po obědě, ale do školky vůbec nepřijde.

 

Děkujeme!

28. 8. 2021 - Důležité informace na nástěnce

 Vážení rodiče,

sledujte, prosím, pravidelně nástěnku při vstupu do MŠ. Na nástěnce jsou vyvěšovány aktuální důležité informace.

Děkujeme za pochopení.

nástěnka