Rady a informace

Rady a informace pro rodiče

 •  Své dítě doveďte ke dveřím třídy MŠ a osobně předejte učitelce

 • Respektujte hygienické normy MŠ a nevstupujte do třídy

 • Loučení s dítětem neprodlužujte

 • Pokud se objeví v jídelníčku jídlo, které vaše dítě nemá rádo, snažte se jej motivovat aspoň ochutnáním.

 • Omluvení nepřítomnosti dítěte nejpozději do 7:00 na tel.: 739 049 534. Stačí SMS!!! Nahlaste, zda si vyzvednete oběd, pokud ne oběd bude rozdán dětem.

 • Ihned hlásit změny v osobních údajích dítěte (telefonní spojení na rodiče, alergie, adresy….)

 • Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé !!! 

 • Učitelka MŠ má právo viditelně nemocné dítě (kašel, průjem, zvracení, přetrvávající zelená rýma a podobné příznaky) do MŠ NEPŘIJMOUT!!!

 • Pokud bude rodič trvat na převzetí do MŠ, budeme požadovat potvrzení od dětského lékaře o bezinfekčnosti. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění (neštovice, žloutenka…) či v případě výskytu vší, rodiče ihned informují MŠ.

 • Nemocné dítě omlouvejte od počátku jeho nemoci do skončení. Neomlouvejte dítě "do odvolání".

 • Do sešitu pro odhlašování dětí a dětí jdoucí po obědě píší rodiče.

 • Vyzvedávání dětí z MŠ – dítě bude předáno rodiči nebo pověřené osobě – viz. "Pověření k odvádění dítěte z MŠ" (na www - Dokumenty ke stažení / Školní řád)

Dovoz dětí do MŠ

 
Dopravu dětí zajišťuje obec Poříčí.
Této možnosti využívá většina přespolních dětí.

Jako doprovod jezdí s dětmi pouze ráno školnice p. Kusá.