Dokumenty ke stažení / Školní řád

Formuláře potřebné k přijetí Vašeho dítěte do naší mateřské školy:

Evidenční list pro dítě v mateřské škole - nemusí se tisknout k zápisu

 

Přihláška dítěte k zápisu do mateřské školy - vytiskni k zápisu - zde potvrzení od lékaře

 

Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy - vytiskni k zápisu

 

 

 

Formuláře potřebné pro nástup dítěte do naší mateřské školy:

Pověření rodičů k odvádění dítěte z MŠ - pro sourozence + pro jiné osoby

 

Přihláška ke stravování