Dokumenty ke stažení / Školní řád

Formuláře potřebné k přijetí Vašeho dítěte do naší mateřské školy

Žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Přihláška a evidenční list dítěte (včetně potvrzení pediatra)

 

Formuláře potřebné pro nástup dítěte do naší mateřské školy

Pověření rodičů k odvádění dítěte z MŠ - pro sourozence
Pověření rodičů k odvádění dítěte z MŠ - pro jiné osoby
Přihláška ke stravování

 

Další dokumenty

Potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
 Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání
Školní řád Mateřské školy Desná