Dokumenty ke stažení / Školní řád

Formuláře potřebné k přijetí Vašeho dítěte do naší mateřské školy:

Evidenční list pro dítě v mateřské škole

 

Přihláška dítěte k zápisu do mateřské školy

 

Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy

 

Formuláře potřebné pro nástup dítěte do naší mateřské školy:

Pověření rodičů k odvádění dítěte z MŠ - pro sourozence + pro jiné osoby

 

Přihláška ke stravování

 

Další dokumenty:

Potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 

 Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání + dodatek ke směrnici

 

Školní řád Mateřské školy Desná