MAP III

Místní akční plán na území ORP Litomyšl II

Naše škola je součástí realizace projektu:

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ NA ÚZEMÍ ORP LITOMYŠL II

Registrační číslo: CZ. 02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008614

Výstup projektu: aktualizace strategického dokumentu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl" a realizace aktivit spolupráce
 
Doba realizace projektu: 1. 1. 2018–31. 12. 2021

Výše finanční podpory: max. 11 301 110 Kč

Projekt je realizovaný a financovaný s podporou ESF, Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání, státního rozpočtu a rozpočtu města.