Současnost a historie

Současnost

Mateřská škola v Desné se nachází v klidném a příjemném prostředí. Sama škola má zahradu, která poskytuje dětem všestranné vyžití. Nejen zahrada, ale i široké okolí umožňuje dětem poznávat krásy přírody a zároveň pobývat v čistém a zdravém prostředí.

Zřizovatelem MŠ je obec Desná. Kapacita dětí je 35. Mateřská škola je dvoutřídní s celodenním provozem. Třída, kam dochází mladší děti se jmenuje třída "Myšiček". Ve třídě je zapsáno 20 dětí od 2 - 5 let a tato třída je největší. Druhá třída, kam dochází děti ve věku 5-6-7 let se jmenuje třída "Koťátek". Ve třídě je 15 dětí.

Vybavení MŠ

Obě třídy jsou vybaveny tak, aby bez problému vystačilo její vybavení pro potřeby všech dětí a to jak předškoláků, tak i těch úplně nejmenších. Velký důraz se při výběru pomůcek klade na stolní hry, které rozvíjí myšlení a paměť děti. Dále pak na hračky rozvíjející prostorové vnímání a jemnou motoriku. Samozřejmostí je nespočet výtvarných pomůcek, knih, stavebnic atd. Součástí školy je školní kuchyň.

Historie

Mateřská škola se začala stavět v roce 1973 v akci "Z" a podle zápisu v kronice školy bylo odpracováno 16 000 brigádnických hodin.

Provoz byl zahájen 1. září 1976. V prvním školním roce byla MŠ jednotřídní, děti dojížděly i u okolních vesnic (Vidlatá Seč, Chotěnov, Jarošov) autem JZD. Od druhého školního roku byla mateřská škola rozdělena na dvě oddělení (dovážely se i děti z Poříčí, Mladočova a Dolního Újezda).

V dalších letech se pohyboval počet dětí stále kolem 50 a postupně se snižoval.

Od školního roku 1991/1992 byla opět jednotřídní.

Na jaře r. 2009 prošla celá budova rozsáhlou rekonstrukcí.

Od školního roku 2010/2011 je MŠ opět rozdělena na dvě oddělení.

Fotografie Mateřské školy Desná v současné době
Fotografie ze zahájení provozu a z prvních let mateřské školy