Úplata za školní stravování

Děti do 6 let

Přesnídávka    8 Kč
Oběd   17 Kč
Svačina    8 Kč
Nápoje    4 Kč

Celkem    37 Kč/den

 

Děti 6–7 let 

Přesnídávka    9 Kč
Oběd    20 Kč
Svačina    8 Kč
Nápoje    4 Kč

Celkem    41 Kč/den