Mateřská škola Desná u Litomyšle

Mateřská škola Desná
Desná 124
570 01 Litomyšl

Telefon: 461 631 359
Mobil: 739 049 534 (odhlášení dětí) 

E-mail: ms.desna@centrum.cz


E-mail správce stránek:

88NIKITA@seznam.cz

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program směřuje k naplnění záměru předškolního vzdělávání – získání k věku přiměřené fyzické, psychické i sociální samostatnosti dítěte a k získání základů kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj.

V souladu s obecnými zásadami a cíli vzdělávání (dle školského zákona) a podle místních podmínek má škola vytvořen vlastní vzdělávací program, který vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání.

Kompetence:

  • kompetence k učení
  • kompetence k řešení problémů
  • kompetence komunikativní
  • kompetence sociální a personální
  • kompetence činnostní a občanské

Název školního vzdělávacího programu 2018 - 2021:

,,ROK S KOCOUREM MATYÁŠEM"

Vzdělávací obsah

  • Dítě a jeho tělo
  • Dítě a jeho psychika
  • Dítě a ten druhý
  • Dítě a společnost
  • Dítě a svět

Vzdělávací nabídka obsahuje nejrůznější integrované a praktické činnosti a příležitosti, které probíhají různými způsoby. Hlavní vzdělávací nabídka je doplněna dílčími programy (ekologický program, jazykově preventivní program, podpora zdraví, uplatňování prvků zdravého životního stylu, prevence negativních jevů).

Pravidelné součásti programu:

  • cvičení
  • tělovýchovné chvilky
  • jazykové chvilky

Školní vzdělávací program zdůrazňuje:

  • volná hra
  • interaktivní hra
  • hry typu Co by se stalo, kdyby..., Co bys udělal, kdyby...
  • praktické činnosti, aktivní manipulace a experimentování
  • metody prožitkového a kooperativního učení hrou a činností
  • situační učení
  • spontánní sociální učení
  • tvořivá dramatika
  • metoda komunitního kruhu
  • vytváření základních pravidel chování
  • práce s knihou
  • používání počítače
  • péče o koutek živé přírody
  • oslavy narozenin dětí, oslavy svátků roku s rodiči

Vlastní vzdělávací program:

Motto: "JÁ JSEM KOTĚ, TY JSI DÍTĚ, JEN CHVÍLI JSME NA SVĚTĚ.

              NA CESTU SE VYDEJME, KAMARÁDY HLEDEJME...

              JE DOBRÉ MÍT PŘÁTELE, S NIMI JE NÁM VESELE..."

Vzdělávací nabídka je plánována pro děti ve věku 3 – 6, 7 let. Ve skupině jsou čtyři děti s odkladem školní docházky. Většinu dětí tvoří spíše mladší děti, větší děti jsou spolutvůrci při dotváření integrovaných bloků, uplatňují vlastní představy, nápady a tím se tak dále rozvíjí.

Celý vzdělávací program si můžete prohlédnout na nástěnce v budově MŠ nebo u ředitelky MŠ.

 

 

vstoupit

17. ledna 2020

 ...

16. ledna 2020

 ...

16. ledna 2020

 ...

15. ledna 2020

Zapisujte docházku na nástěnce v MŠ. Jedná se o termín ,,jarních prázdnin,, (10. - 14. 2....

10. ledna 2020

 ...
Redakční systém MaRS 2.2 ▪ 2011 © regrafika ▪ http://www.regrafika.cz