Mateřská škola Desná u Litomyšle

Mateřská škola Desná
Desná 124
570 01 Litomyšl

Telefon: 461 631 359
Mobil: 739 049 534 (odhlášení dětí a obědů) 

E-mail: ms.desna@centrum.cz


E-mail správce stránek:

kristyna.jireckova@seznam.cz

 

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program směřuje k naplnění záměru předškolního vzdělávání – získání k věku přiměřené fyzické, psychické i sociální samostatnosti dítěte a k získání základů kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj.

V souladu s obecnými zásadami a cíli vzdělávání (dle školského zákona) a podle místních podmínek má škola vytvořen vlastní vzdělávací program, který vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání.

Kompetence:

 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence činnostní a občanské

Název školního vzdělávacího programu 2018 - 2021:

,,ROK S KOCOUREM MATYÁŠEM"

Vzdělávací obsah

 • Dítě a jeho tělo
 • Dítě a jeho psychika
 • Dítě a ten druhý
 • Dítě a společnost
 • Dítě a svět

Vzdělávací nabídka obsahuje nejrůznější integrované a praktické činnosti a příležitosti, které probíhají různými způsoby. Hlavní vzdělávací nabídka je doplněna dílčími programy (ekologický program, jazykově preventivní program, podpora zdraví, uplatňování prvků zdravého životního stylu, prevence negativních jevů).

Pravidelné součásti programu:

 • cvičení
 • tělovýchovné chvilky
 • jazykové chvilky

Školní vzdělávací program zdůrazňuje:

 • volná hra
 • interaktivní hra
 • hry typu Co by se stalo, kdyby..., Co bys udělal, kdyby...
 • praktické činnosti, aktivní manipulace a experimentování
 • metody prožitkového a kooperativního učení hrou a činností
 • situační učení
 • spontánní sociální učení
 • tvořivá dramatika
 • metoda komunitního kruhu
 • vytváření základních pravidel chování
 • práce s knihou
 • používání počítače
 • péče o koutek živé přírody
 • oslavy narozenin dětí, oslavy svátků roku s rodiči

Vlastní vzdělávací program:

Motto: "JÁ JSEM KOTĚ, TY JSI DÍTĚ, JEN CHVÍLI JSME NA SVĚTĚ.

              NA CESTU SE VYDEJME, KAMARÁDY HLEDEJME...

              JE DOBRÉ MÍT PŘÁTELE, S NIMI JE NÁM VESELE..."

Vzdělávací nabídka je plánována pro děti ve věku 3 – 6, 7 let. Ve skupině jsou čtyři děti s odkladem školní docházky. Většinu dětí tvoří spíše mladší děti, větší děti jsou spolutvůrci při dotváření integrovaných bloků, uplatňují vlastní představy, nápady a tím se tak dále rozvíjí.

Celý vzdělávací program si můžete prohlédnout na nástěnce v budově MŠ nebo u ředitelky MŠ.

 

 

vstoupit

23. října 2020

 O podzimních prázdninách (čtvrtek 29. a pátek 30.10.) bude Mateřská škola v Desné...

23. října 2020

 Stravné a úplata na měsíc listopad 2020 se vybírá v termínu pondělí 2. 11....

23. října 2020

 ...

16. října 2020

 Z preventivních důvodů,prozatím, rušíme všechny plánované aktivity – divadla,...

16. října 2020

 UPOZORNĚNÍ Prosíme velmi rodiče, aby nedávali svoje dítko na pár dní do školky,...
Redakční systém MaRS 2.2 ▪ 2011 © regrafika ▪ http://www.regrafika.cz