Mateřská škola Desná u Litomyšle

Mateřská škola Desná
Desná 124
570 01 Litomyšl

Telefon: 461 631 359
Mobil: 739 049 534 (odhlášení dětí a obědů) 

E-mail: ms.desna@centrum.cz


E-mail správce stránek:

kristyna.jireckova@seznam.cz

 

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program směřuje k naplnění záměru předškolního vzdělávání – získání k věku přiměřené fyzické, psychické i sociální samostatnosti dítěte a k získání základů kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj.

V souladu s obecnými zásadami a cíli vzdělávání (dle školského zákona) a podle místních podmínek má škola vytvořen vlastní vzdělávací program, který vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání.

Kompetence:

 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence činnostní a občanské

Název školního vzdělávacího programu 2018 - 2021:

,,ROK S KOCOUREM MATYÁŠEM"

Vzdělávací obsah

 • Dítě a jeho tělo
 • Dítě a jeho psychika
 • Dítě a ten druhý
 • Dítě a společnost
 • Dítě a svět

Vzdělávací nabídka obsahuje nejrůznější integrované a praktické činnosti a příležitosti, které probíhají různými způsoby. Hlavní vzdělávací nabídka je doplněna dílčími programy (ekologický program, jazykově preventivní program, podpora zdraví, uplatňování prvků zdravého životního stylu, prevence negativních jevů).

Pravidelné součásti programu:

 • cvičení
 • tělovýchovné chvilky
 • jazykové chvilky

Školní vzdělávací program zdůrazňuje:

 • volná hra
 • interaktivní hra
 • hry typu Co by se stalo, kdyby..., Co bys udělal, kdyby...
 • praktické činnosti, aktivní manipulace a experimentování
 • metody prožitkového a kooperativního učení hrou a činností
 • situační učení
 • spontánní sociální učení
 • tvořivá dramatika
 • metoda komunitního kruhu
 • vytváření základních pravidel chování
 • práce s knihou
 • používání počítače
 • péče o koutek živé přírody
 • oslavy narozenin dětí, oslavy svátků roku s rodiči

Vlastní vzdělávací program:

Motto: "JÁ JSEM KOTĚ, TY JSI DÍTĚ, JEN CHVÍLI JSME NA SVĚTĚ.

              NA CESTU SE VYDEJME, KAMARÁDY HLEDEJME...

              JE DOBRÉ MÍT PŘÁTELE, S NIMI JE NÁM VESELE..."

Vzdělávací nabídka je plánována pro děti ve věku 3 – 6, 7 let. Ve skupině jsou čtyři děti s odkladem školní docházky. Většinu dětí tvoří spíše mladší děti, větší děti jsou spolutvůrci při dotváření integrovaných bloků, uplatňují vlastní představy, nápady a tím se tak dále rozvíjí.

Celý vzdělávací program si můžete prohlédnout na nástěnce v budově MŠ nebo u ředitelky MŠ.

 

 

vstoupit

25. ledna 2021

 V pátek 29. 1. 2021 jsou pololetní prázdniny. MŠ V DESNÉ ZŮSTÁVÁ...

22. ledna 2021

...

13. ledna 2021

 ...

13. ledna 2021

 ...

8. ledna 2021

 POTVRZENÍ DANĚ Všechny děti, které během kalendářního roku 2020 platily úplatu za...
Redakční systém MaRS 2.2 ▪ 2011 © regrafika ▪ http://www.regrafika.cz