Mateřská škola Desná u Litomyšle

Mateřská škola Desná
Desná 124
570 01 Litomyšl

Telefon: 461 631 359
Mobil: 739 049 534 (odhlášení dětí a obědů) 

E-mail: ms.desna@centrum.cz


E-mail správce stránek:

kristyna.jireckova@seznam.cz

 

Provoz MŠ

Naše mateřská škola je předškolní zařízení s celodenním provozem, od 6.15 - 16.15 hodin.

Organizace dne

06.15 – 08.00 scházení dětí, ranní hry, individuální činnosti

08.00- 08.15 ranní cvičení 
08.15 – 08.45 hygiena, dopolední svačina
08.45 – 09.30 ranní kruh, pohybové hry a cvičení, rytmizace,řízené činnosti a aktivity dle zájmu dětí

09.30 - 11.30 pobyt venku, vycházky, pohybové aktivity, pobyt na zahradě s různými aktivitami
11.30 – 12.00 hygiena, oběd
12.00 – 12.15 osobní hygiena, čištění zoubků, příprava dětí na odpočinek
12.15 – 14.00 četba a poslech CD při odpočinku na lůžku (klidnější a individuální činnosti a    hry pro nespící děti)

14.00 - 14.30 odpolední svačina, zájmové odpolední činnosti, odchod dětí domů
14.30 – 16.15 hry dle výběru dětí

Dětská pravidla soužití ve třídách

 • volně si vybíráme hračky a pomůcky, po ukončení je individuálně uklidíme (v průběhu herních činností) na určené místo
 • všichni si pomáháme při společném úklidu
 • neodcházíme do šatny bez domluvy s učitelkou
 • dodržujeme dohodnutá pravidla při cvičení na nářadích a s nářadím v průběhu herních činností ve třídě
 • ukládáme si věci na určené místo
 • neničíme výtvory, stavby kamarádů
 • v případě poškození stavby se vzájemně dohodneme na dalším postupu
 • nasloucháme si vzájemně, nekřičíme na sebe
 • používáme slova typu: s dovolením, promiň, děkuji, prosím apod.
 • dokončíme započatou činnost
 • vzájemně se oslovujeme křestními jmény
 • vzájemně si pomáháme
 • vzájemně si půjčujeme hračky
 • neubližujeme si, snažíme se o dohodu
 • při neshodě vyjednáváme
 • dodržujeme čistotu prostředí a osobní hygienu
 • po dohodě s učitelkou můžeme přecházet při ranních hrách do druhého oddělení
 • dodržujeme pracovní návyky po jídle – služby dětí
 • pomáháme s úklidem talířůa příborů po jídle a utíráme stoly
 • pomáháme při péči o květiny ve třídách
 • jsme ohleduplní ke kamarádům, kteří po obědě odpočívají na lehátkách
 • musíme dodržovat dohodnutá pravidla na školní zahradě – i za přítomnosti rodičů

 

vstoupit

25. ledna 2021

 V pátek 29. 1. 2021 jsou pololetní prázdniny. MŠ V DESNÉ ZŮSTÁVÁ...

22. ledna 2021

...

13. ledna 2021

 ...

13. ledna 2021

 ...

8. ledna 2021

 POTVRZENÍ DANĚ Všechny děti, které během kalendářního roku 2020 platily úplatu za...
Redakční systém MaRS 2.2 ▪ 2011 © regrafika ▪ http://www.regrafika.cz